Thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội XV

Phóng sự ảnh Xem tiếp