Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác hợp tác vì sự phát triển bền vững

Phóng sự ảnh Xem tiếp