Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp