Đối ngoại nhân dân tỉnh Hà Giang góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị với các nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp