Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh lần thứ hai

Phóng sự ảnh Xem tiếp