Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Địa chỉ: 105A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Email: vufo@vufo.org.vn

Điện thoại: 84.24.38456303 - Fax: 84.24.37330201

Website: https://vufo.org.vn

Facebook: facebook.com/LHHNVN.VUFO

Mạng X: twitter.com/vufo1950

Thông tin liên hệ

code