Lớp trẻ cần nỗ lực để phát huy bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới

Đây là tinh thần của Tọa đàm “Bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân trong thời đại mới và những yêu cầu đặt ra cho cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương” do Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức ngày 02/4 tại Hà Nội.

Tạp chí Thời Đại