Bài phát biểu của ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ V

Phóng sự ảnh Xem tiếp