Bài phát biểu khai mạc của ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Phóng sự ảnh Xem tiếp