Bạn bè năm châu

Tết Té nước - ngày hội đoàn kết của nhân dân ASEAN

Té nước không chỉ là nghi thức quan trọng trong ngày Tết cổ truyền của nhân dân các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan mà còn góp phần tạo nên bản sắc của cộng đồng ASEAN, giúp cho người dân các nước thêm hiểu biết, gắn kết với nhau. Đây là nhận định đưa ra tại buổi chia sẻ về Lễ hội té nước tại các nước ASEAN diễn ra vào ngày