Bạn bè năm châu

Liên hiệp CTCHN Việt Nam và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp gửi thư chia buồn trước sự ra đi của bà Raymonde Dien

Thương tiếc trước sự ra đi của bà Raymonde Dien - đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, người bạn thuỷ chung của nhân dân Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Pháp đã gửi thư chia buồn tới Hội Hữu nghị và hợp tác Pháp – Việt.