Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ gửi Thư mừng Liên hoan Việt- Ấn

Phóng sự ảnh Xem tiếp