Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch: Nhà ngoại giao nhân dân tài ba

Phóng sự ảnh Xem tiếp