Cần Thơ tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin công tác đối ngoại nhân dân 2020

Phóng sự ảnh Xem tiếp