Cao Bằng: Thu hút hơn 2 triệu USD/năm từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem tiếp