Câu chuyện về chiếc ghế và một huyền thoại Hồ Chí Minh trong lòng người dân Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem tiếp