Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trong trái tim của người Việt và nhân loại

Phóng sự ảnh Xem tiếp