Chủ tịch Liên hiệp CTCHN Việt Nam tiếp đoàn đại biểu VAVA

Phóng sự ảnh Xem tiếp