Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng

Phóng sự ảnh Xem tiếp