Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp