Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện bạn bè Hoa Kỳ

Phóng sự ảnh Xem tiếp