Chủ tịch nước làm việc trực tuyến với Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp