Chung kết cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất - Phú Thọ 2021

Phóng sự ảnh Xem tiếp