Đà Nẵng tiếp nhận các dự án do Quỹ Abilis (Phần Lan) và World Vision International tài trợ

Phóng sự ảnh Xem tiếp