Đại hội đồng LHQ yêu cầu Mỹ bỏ cấm vận Cuba

Phóng sự ảnh Xem tiếp