Đại hội lần thứ 20 Hiệp hội cựu lưu học sinh các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản (ASCOJA)

Phóng sự ảnh Xem tiếp