Đại sứ Kim Hjlund Christensen: Đan Mạch-Việt Nam "đồng điệu" trong phát triển thịnh vượng

Phóng sự ảnh Xem tiếp