Đại sứ quán Ireland và RIC hỗ trợ cho 314 hộ nghèo ở Trà Vinh trong dịch Covid-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp