Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp