Đặt vòng hoa viếng liệt sỹ quân tình nguyện Trung Quốc tại Lạng Giang, Bắc Giang

Phóng sự ảnh Xem tiếp