Đề nghị lập Nhóm công tác Việt-Trung tạo thuận lợi xuất khẩu nông sản

Phóng sự ảnh Xem tiếp