Đoàn đại biểu thăm Làng Hòa bình - Bệnh viện Từ Dũ

Phóng sự ảnh Xem tiếp