Đoàn tình nguyện y tế Hàn Quốc khám và tư vấn nha khoa cho 400 người dân Hải Dương

Phóng sự ảnh Xem tiếp