Đối ngoại "Cây tre Việt Nam" vươn lên để kết nối

Phóng sự ảnh Xem tiếp