Đồng Tháp: Gần 100 cán bộ được tập huấn kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp