Giao lưu Hữu nghị Quốc tế - Xuân 2019

Giao lưu hữu nghị quốc tế - xuân 2019

VUFO - Ngày 03/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị quốc tế - xuân 2019 cho Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện các Bộ, ngành và các tổ chức thành viên Trung ương của VUFO tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ.