Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2020

Phóng sự ảnh Xem tiếp