Hội thảo trực tuyến tại Canada về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp