Hợp tác Công nghệ thông tin và Truyền thông giữa Ấn Độ và Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp