Khách quốc tế về dự kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris

Phóng sự ảnh Xem tiếp