Khai mạc AEPF 13 có chủ đề "Vì một thế giới công bằng, hòa bình và bền vững"

Phóng sự ảnh Xem tiếp