Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem tiếp