Kỷ niệm 60 năm thiết lập QHNG Việt Nam - Lào và 55 năm thiết lập QHNG Việt Nam - Campuchia