Kỷ niệm trọng thể 40 năm ngày ký Hiệp định Paris

Phóng sự ảnh Xem tiếp