Lãnh đạo ASEM kêu gọi cải cách tài chính thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp