Lễ khánh thành Cổng Việt Nam tại Ma-rốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp