Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand

Phóng sự ảnh Xem tiếp