Liên hiệp CTCHN Việt Nam hỗ trợ Cà Mau vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem tiếp