Liên hiệp CTCHN tỉnh Tuyên Quang tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Phóng sự ảnh Xem tiếp