Liên hiệp Cần Thơ cùng Tổ chức MYI trồng 1.000 cây bần bảo vệ môi trường

Phóng sự ảnh Xem tiếp